Chữa Bệnh

Cách Diệt Thủy Tức Trong Hồ Tép & Hồ Thủy Sinh

01/04/2021 19:03 13876

Hôm nay chúng ta sẽ nói về một loại ký sinh trùng không được chào đón khác trong bể nuôi tép của chúng ta - Freshwater Hydra (thủy tức).

Cách Loại Bỏ Ốc Khỏi Hồ Tép – Hồ Thủy Sinh

01/04/2021 18:25 1011

Hôm nay NuoiTep.Com sẽ nói về cách loại bỏ ốc ra khỏi bể nuôi tép. Tuy nhiên chúng là những người bạn tốt nhất đối với tép & là một đội dình dọn dẹp tuyệt vời. Tôi luôn khuyên bạn nên nuôi chúng trong bể nuôi tép.